Få svar på dine spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål, der oftest bliver stillet, så du hurtigt kan få svar. Finder du ikke det du søger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Økonomi & jura
Om jura

Er det et dansk firma, der står bag?

Ja – Det danske firma Andelshotellerne ApS står bag Andelshotellet.dk. Andelshotellerne ApS står for annoncering og på abonnementsbasis for bookingsystemet og for regnskab og administration for Andelsforeningerne i en aftalt periode.

Der oprettes et projektselskab  for hvert ny andelsforening:
Projektselskabet Authentic Residence-3 Aps står for hele projektet Antico Frantoio d'Oro i Umbrien.
Projektselskabet Authentic Residence-4 Aps står for hele projektet Bolnuevo-Mazarrón i Murcia.

Der er en projektaftale mellem hvert projektselskab og den pågældende Andelsforening som styrer ombygning og indretning mv.

Hvem ejer ejendommen?

Det gør andelsforeningen.
Andelsforeningen Antico Frantoio d'Oro fik skøde på deres ejendom d. 8.1.2020.
Andelsforeningen Bolnuevo-Mazarro1n fik skøde på deres ejendom d. 5.5.2021.

 

Hvem ejer Andelsforeningen?

Det gør andelshaverne.


Hæfter man solidarisk?

Nej, man hæfter alene med sin andel.

 

Hvor indbetaler man tegningssummen:

Man indbetaler til en dansk advokat. Der findes en ratebetalingsplan. Projektselskabet får først udbetalt rater fra advokaten ved afsluttede og godkendte delprojekter.

 

Om økonomi

Hvad koster en andel?

En andel i Umbrien i Italien koster, 276.065 kr. og de tilhørende omkostninger udgør 18.750 kr.

En andel i Murcia i Spanien koster, 284.375 kr. og og de tilhørende omkostninger udgør 20.000 kr. 

I vedtægterne er fastsat, at andelsprisen fastsættes hvert års 1. januar med baggrund i oktober-pristallet.

Hvilke andre udgifter er der forbundet med at være andelshaver?

Der er månedlige driftsudgifter på ca. 930 kr./md./pr. andel til forsikring, ejendomsskat, gartner, langsigtet vedligehold, internet mv.
Derudover betaler man et acontobeløb pr. andel på 440 kr. pr. md. til forbrug.
Forbrugsudgiften (el, vand, gas, vask af sengetøj og slutrengøring) bliver højst 550 kr. pr. uge i en lejlighed.
Når året er omme, opgøres den reelle samlede forbrugsudgift og antallet af faktiske uger andelshaverne har været i lejlighederne, og man får enten penge tilbage eller efterbetaler en rest.

Kan man købe én eller flere andele?

Det bestemmer man helt selv. 
Hvis man vælger at købe flere andele, kan de placeres sammen i en fast lejlighed, som man så vil have brugsret til en større del af året. Man kan købe alle andele i en lejlighed og dermed have brugsret til lejligheden hele året.

Er det dyrt at være Andelshaver?

Medejerskabet betyder ferie i årene fremover til ganske billige penge. Der er ikke gæld i ejendommen til banker eller kreditforeninger. Man hæfter ikke solidarisk, men kun for sin andel. Vi er mange om at dele driftsudgifterne. Udgifterne til den enkelte andelshaver er derfor beskedne. Sammenlign gerne med andre.

Hvad koster det at bruge en lejlighed i en uge hos Andelshotellerne?

En andelshaver betaler 930 kr. x 12 mdr. = 11.160 kr. til driften.
Her får man i gennensnit 8,5 uger om året, så en uge koster ca. 1.300 kr.
Dertil koster det 550 kr. pr. uge i forbrug (vask af sengetøj, slutrengøring, el, vand og varme).
Er man f.eks. to personer i en lejlighed i en uge bliver det kun til en forbrugsudgift på 550:7:2 = 40 kr. pr. dag.
En uge hos andelshotellerne koster hermed 1.300 kr. + 550 kr. = 1.900 kr.

Et konkurrerende deleprojekt tilbyder ikke eget køkken eller stue. Dette må man i hele sin ferie dele med andre familier.
Hos det konkurrende deleprojekt, koster det ca. det samme til driften pr. andel/aktie, mens det til forbruget koster i gennemsnit 225 kr. pr. person pr. dag. 225x7x2 = 3.150 kr.
Hos konkurrenten vil en uge således koste ca. 1.200 kr. + 3.150 kr. = 4.350 kr.

 

.

Områder
Om områder

"Andelshotellet Antico-Frantoio d`Oro" i Umbrien i Italien kom fra 2020 med på Andelshotellernes internationale bookingplatform.

"Andelshotellet Laderita de Bolnuevo" i Murcia i Sydspanien var den næste andelsforening der fra 01.01.2023 kom med i den internationale booking.

 

 

Koncept
Hvad er en andel?

Når du/I har underskrevet en tegningsaftale, afventet fortrydelsesfristen på 14 dage og indbetalt andelssummen og købsomkostningerne, er du andelshaver og du/I vil få et andelsbevis.

Så er du/I andelshaver(e) og ejer af en andel.

I ”Andelsforeningen Antico Frantoio d'Oro” er der i alt 104 andele.

I "Andelsforeningen Bolnuevo-Mazarrón" bliver der i alt 168 andele.

Andelsforeningerne afholder årlige generalforsamlinger i følge vedtægterne.

Her vælges en bestyrelse, der lægges et budget, der aflægges årsregnskab, og der træffes beslutninger om andelsforeningens forhold.

Kan mine børn arve min/mine andele?

Ja - De almindelige arveregler gælder på dette område. Og vedtægterne understøtter, at der er uproblematisk at arve en andel.

Hvor mange ejere er der?

Det kommer an på, hvilken Andelsforening, du er andelshaver i. Alle foreninger har et bestemt antal andele. Men ofte så har nogle andelshavere flere andele. Så antal andele i et Andelshotel er ikke det samme som antal ejere. Når du kommer til generalforsamlingen, så har hver andel 1 stemme.

Drift & vedligeholdelse
Om vedligeholdelse

Løbende vedligehold?

Mindre opgaver og andet såsom en dryppende hane, tilstoppet afløb, myggenet som er revnet etc. bliver det taget hånd om af den vicevært, som er tilknyttet stedet. Viceværten kan med forholdsvis kort varsel indkaldes til at afhjælpe et problem.
Løbende vedligehold er med i driftsbudgettet.


Langsigtet vedligehold

Der udarbejdes en 5-årig vedligeholdelsesplan for andelsforeningen på Andelshotellerne ApS's initiativ.
Teamet bag Andelshotellerne ApS har mange års erfaring med større byggeprojekter og løbende vedligeholdelse i det sydlige Europa.
Opsparing til langsigtet vedligehold er med i budgetterne og derme indeholdt i de ca. 800 kr. pr. md. til driften.

 

 

bubble