Få svar på dine spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål, der oftest bliver stillet, så du hurtigt kan få svar. Finder du ikke det du søger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Økonomi & jura
Om jura

Er det et dansk firma, der står bag?

Ja – Det danske firma Andelshotellerne ApS står bag Andelshotellet.dk. Andelshotellerne ApS opretter et projektselskab  for hvert Andelshotel. F.eks. så står projektselskabet Authentic Residence-3 ApS for hele projektet Antico Frantoio d'Oro i Umbrien.

Hvem ejer ejendommen?

Det gør andelsforeningen. Andelsforeningen får skøde på ejendommen.

Hvem ejer Andelsforeningen?

Det gør andelshaverne.

Hæfter man solidarisk?

Nej, man hæfter alene med sin andel.

Hvem kan købe andele?

Kun fysiske personer kan købe andele.

Om økonomi

Hvad koster en andel?

En andel koster 240.000 kr. + købsomkostninger på 18.750 kr.

Hvilke andre udgifter er der forbundet med at være andelshaver?

Der er månedlige driftsudgifter på ca. 800 kr./md./pr. andel til forsikring, ejendomsskat, gartner, langsigtet vedligehold, internet oma
Derudover betaler man et acontobeløb på ca. 500 kr. pr. uge man bruger en lejlighed til forbrug, slutrengøring og vask af sengetøj mv. Når året er omme, opgøres den reelle udgift, og man får enten penge tilbage eller efterbetaler en rest.

Kan man købe én eller flere andele?

Det bestemmer man helt selv. 
Hvis man vælger at købe flere andele, kan de placeres sammen i en fast lejlighed, som man så vil have brugsret til en større del af året.

Er det dyrt at være Andelshaver?

Medejerskabet betyder ferie i årene fremover til ganske billige penge. Der er ikke gæld i ejendommen til banker eller kreditforeninger. Man hæfter ikke solidarisk, men kun for sin andel. Vi er mange om at dele driftsudgifterne og forbruget. Udgifterne til den enkelte andelshaver er derfor beskedne.

Områder
Om områder

Umbrien i Italien er det første område, hvor vi etablerer en andelsforening med international booking. Vi betragter Algarve i Portugal, Alicante-Valencia området i Spanien og Grækenland, som de mest oplagte kommende områder.

Koncept
Hvad er en andel?

Når du/I har underskrevet en tegningsaftale, afventet fortrydelsesfristen på 14 dage og indbetalt andelssummen og købsomkostningerne, får du/I et andelsbevis.

Så er du/I andelshaver(e) og ejer af en andel.

F.eks. er der i ”Andelsforeningen Antico Frantoio d'Oro” i alt 104 andele.

Andelsforeningen afholder en årlig generalforsamling i følge vedtægterne.

Her vælges en bestyrelse, der lægges et budget, der aflægges årsregnskab, og der træffes beslutninger om andelsforeningens forhold.

Kan mine børn arve min/mine andele?

Ja - De almindelige arveregler gælder på dette område. Og vedtægterne understøtter, at der er uproblematisk at arve en andel.

Hvor mange ejere er der?

Det kommer an på, hvilket Andelshotel, du er andelshaver i. Alle Andelshoteller har et bestemt antal andele. Men ofte så har nogle andelshavere flere andele. Så antal andele i et Andelshotel er ikke det samme som antal ejere. Når du kommer til generalforsamlingen, så har hver andel 1 stemme.

Drift & vedligeholdelse
Om vedligeholdelse

Langsigtet vedligeholdelse

Der udarbejdes en 5 årig vedligeholdelsesplan fra Andelshotellerne ApS's side. Teamet bag Andelshotellerne ApS har mange års erfaring med større byggeprojekter og løbende vedligeholdelse i det sydlige Europa.

Nye ombygningsprojekter på ejendommen?

Hvis Andelsforeningen vælger at lave forbedringer og andre ombygninger af ejendommen, så skal dette besluttes på en generalforsamling. Andelshotellerne ApS kan styre disse forbedringer og ombygninger. Hvis det er et projekt, som ikke kan rummes i det almindelige budget, så skal de ekstra indbetalinger deponeres inden byggeriet sættes igang.

Løbende vedligeholdelse?

Mindre opgaver og andet såsom en dryppende hane, tilstoppet afløb, myggenet som er revnet etc. bliver taget hånd om af den pedel, som er tilknyttet stedet. Pedellen kan med forholdsvis kort varsel indkaldes til at afhjælpe et problem.

Vi elsker fællesskabet, kulturen og at det er nemt
Hør hvorfor Bjarne og Bente har valgt at blive andelshavere.
Vi elsker fællesskabet, kulturen og at det er nemt
Hør hvorfor Peder og Hanne har valgt at blive andelshavere.
bubblemedia