iA


Køb af andel

På denne side kan du læse mere om køb af andel, når der er konkrete projektder.
Hvis du har uddybende spørgsmål, så kontakt os.

 

Andelshotellet er uden gæld:

Ejendommen er betalt kontant, så der er ikke gæld i ejendommen til banker eller kreditforening. Man hæfter således kun med sin andel, og ikke solidarisk. Andelsforeningen bliver ejer af ejendommen.
Hvordan projektet er organiseret økonomisk og hvordan det gennemføres fremgår af den “Projektaftale”, der er indgås mellem Andelforeningen og Authentic Residence-x ApS. Authentic Residence-x ApS varetager alle opgaver i forbindelse med erhvervelse af ejendom, godkendelser, ombygning, annoncering, tegning af andele osv.

Vedtægter: 

Vedtægter for andelsforeningen udarbejdes  i samarbejde med Advokatfirma Ecolaw, København.

Tilstandsrapport:

Tilstandsrapport er udarbejdet af lokalt ingeniørfirma. Vi har ved de tre tidligere Andelshoteller ligeledes fået udarbejdet tilstandsrapporter.

Driftsbudget:

Et driftbudget udarbejdes. Vi er mange om at dele udgifterne. Driftudgifterne er derfor forholdsvis lave.

Forbrug og slutrengøring:

Der betales aconto et mindre beløb til slutrengøring of forbrug.

Dokumenter:

Før køb får man et sæt vedtægter, en projektbeskrivelse, en tidsplan for projektet, en tilstandsrapport, et driftsbudget, et forbrugsbudget, en tegningsaftale, en beskrivelse af rettigheder om fortrydelsesret, nyhedsbreve og andre væsentlige bilag.

Tegningsaftalen gælder som andelsbevis indtil man modtager dette. Man får andelsnummer, i den rækkefølge indbetalingerne indgår på vores konto.

 

 Bliv medejer